Město, ve kterém se dobře žije, poznáme především podle podílu mladých rodin, které v něm vychovávají své děti.

Město, ve kterém se dobře žije, poznáme především podle podílu mladých rodin, které v něm vychovávají své děti. Jedním z nejdůležitějších kritérií výběru místa pro založení rodiny je pro většinu z nás dostupnost kvalitního vzdělávání dětí. Protože to zvyšuje šance dospívajících najít si později obor, ve kterém se jim bude dařit, uplatnit se v konkurenčním prostředí. Město Roudnice nad Labem je zřizovatelem třech základních a šesti mateřských škol. Ředitelé těchto škol dělají vše pro jejich rozvoj, v rámci svých možností zajišťují co možná nejlepší vzdělání žáků. Ale jaké jsou jejich možnosti?


Město, ve kterém se dobře žije, poznáme především podle podílu mladých rodin, které v něm vychovávají své děti. Jedním z nejdůležitějších kritérií výběru místa pro založení rodiny je pro většinu z nás dostupnost kvalitního vzdělávání dětí. Protože to zvyšuje šance dospívajících najít si později obor, ve kterém se jim bude dařit, uplatnit se v konkurenčním prostředí. Město Roudnice nad Labem je zřizovatelem třech základních a šesti mateřských škol. Ředitelé těchto škol dělají vše pro jejich rozvoj, v rámci svých možností zajišťují co možná nejlepší vzdělání žáků. Ale jaké jsou jejich možnosti?

Podmínky, za kterých školy poskytují vzdělávání žáků, může do velké míry ovlivnit zřizovatel, tedy město samotné. Proto chceme udělat vše pro to, aby v dalším volebním období byla podpora škol co možná největší. Odbor školství je momentálně bez vedoucího pracovníka, jedním z prvních úkolů by mělo být tento post obsadit. Nový vedoucí odboru by měl jistě pracovat s faktem, že v ORP funguje projekt MAP II, který je mimo jiné zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Projekt bude mít pokračování v podobě budování středního článku podpory škol. Město by mělo hrát již dnes aktivní roli v těchto síťových projektech a neopomínat, že hlavním způsobem, jak pracovat s kvalitou škol, je výběr ředitelů, kteří jsou hlavními nositeli strategie a vize svých zařízení.

Co konkrétně můžeme zlepšit?

Většinu rodičů trápí nedostatek míst v mateřských i základních školách. Kapacitu školských zařízení je třeba plánovat a rozšiřovat s předstihem. Z počtu narozených dětí se dá odhadnou, kolik dětí bude nastupovat do mateřských škol za tři roky a kolik do základních za šest let. A to je dostatečný čas na řešení, plánování, úpravu kapacit. Město jako zřizovatel by mělo pracovat s dostupnými demografickými údaji tak, aby nedocházelo k nečekaným převisům v poptávce po umístění dětí do školských zařízení nad jejich kapacitou.

S kapacitou škol souvisí i počet dětí ve třídách. Pokud do první třídy umístíme 32 dětí, efektivita výuky bude horší, než když jich tam bude 25. I to může zřizovatel ovlivnit a podpořit menší třídy.

Mnoho škol trápí nedostatek kvalifikovaných pedagogů. Ten nelze vyřešit rychle, ale dlouhodobou podporou náboru mladých učitelů, nabídkou městského bydlení, organizací společných kurzů a seminářů pedagogů z celého města.

Zřizovatelem středních škol je sice krajský úřad, ale protože je navštěvují z velké části děti z Roudnice, je úkolem města podporovat spolupráci všech základních a středních škol na jeho území. Výměna zkušeností všech pedagogů, sdílení výukových materiálů, vzájemné hospitace, možnost využití techniky nebo laboratoří, které ostatní školy nemají. To je to, co může posunout všechny naše školy správným směrem. A Město by jim pro takovou spolupráci mělo přirozeně vytvářet platformu.

Nejúspěšnější jsou absolventi škol, kteří jsou schopni komunikovat a spolupracovat s ostatními. To se ale mohou naučit jen od těch, kdo to sami umí. Školy tu nejsou proto, aby si navzájem konkurovaly, ale proto, aby připravily žáky na budoucí život a maximálně rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti.

Mgr. Dagmar Antošová

Dagmar Antošová

Mgr. Dagmar Antošová