Zlepšíme to, co máme.

Přinášíme konkrétní projekty pro kvalitnější každodenní život.

Město posuneme do 21.století. Nenecháme Roudnici ujet vlak.

Nabízíme progresivní přístup a nápady, pracovní nasazení, rozhled a zkušenosti.

Volte Akci R

Programová témata

Parky, zeleň, dětská hřiště

🎈Vytvoříme pozici městského architekta - krajináře. Veřejný prostor chceme plánovat systematicky, udržitelně, s estetickou hodnotou.

🎈Zlepšíme údržbu zeleně ve městě. Rozšíříme na údržbu méně náročně trvalkové záhony.

🎈Dešťová voda pro nás bude důležitým zdrojem pro zálivku.

🎈Stromy budeme vysazovat do ulic.

🎈Parky musí být pravidelně udržované prostory bezpečné pro pohyb všech obyvatel bez ohledu na denní dobu.

🎈Chceme parky, kde se lidé mohou posadit na kvalitní lavičce, zdržet se tu na piknik, zahrát si petanque, šachy, zacvičit si jógu (např. u rozhledny, Zámecké zahrady, Horův, Tyršův, Hluboký park).

...

Budovatelů

Ulice a náměstí

🎈Revitalizujeme nejdůležitější náměstí a ulice. Cesta z Podlusk přes historické centrum až na Bezděkov musí být pro pěší, cyklisty, kočárky, a zejména pak osoby s pohybovým omezením bezpečná a pohodlná.

🎈Opravíme Husovo a Karlovo náměstí. Vytrháme patníky, které je hyzdí a řidiče štvou, a dáme dohromady dlažbu.

🎈Náměstí (nejen ta dvě hlavní) by měla být místem setkávání, kde se lidé mohou zdržet, popovídat si, posadit se se zmrzlinou nebo kávou. Vytvoříme proto veřejná místa, která toto umožní.

🎈Chceme řešit situaci, kdy náměstí v centru města až příliš připomínají parkoviště. Vytvořit kapacity pro celodenní parkování v blízkosti náměstí, na náměstích zavést časově omezené zóny pro zastavení u obchodů a provozoven.

🎈Zajistíme častější úklid ulic, zlepšíme údržbu městského majetku, tzn. i ulic a náměstí.

...

Chodníky

Školy a veřejná sportoviště

Kvalitní školy a dostatek příležitostí pro aktivní trávení volného času. I podle toho se pozná město, kde se dobře žije. A i v těchto oblastech je v Roudnici stále co zlepšovat.

🎈Obnovíme samostatný Odbor školství, kultury a sportu (OŠKaS), a zajistíme jeho kvalitní metodické vedení.

🎈Kapacitu školek a škol budeme plánovat podle Městu dostupných socio-demografických dat.

🎈Kromě kapacity budeme řešit také kvalitu vzdělávací nabídky v Roudnici.

🎈Budeme aktivně vytvářet příležitosti pro pravidelnou komunikaci Města se školskými příspěvkovými organizacemi.

🎈Zároveň vytvoříme platformu pro jejich vzájemnou spolupráci a sdílení dobré praxe.

...

ZŠ Bezděkov II

Město 21. století

Jak si Akce R představuje Roudnici v období po zářijových volbách? Jako MĚSTO PRO 21.STOLETÍ! 🚀 Město EFEKTIVNĚ ŘÍZENÉ, OTEVŘENĚ KOMUNIKUJICÍ a PODPORUJÍCÍ OBČANSKOU INICIATIVU a INOVACE.

🎈Chceme naprostou otevřenost a transparentnost v řízení města, jasně definovanou odpovědnost radních za projekty, a účast zastupitelů.

🎈V koaliční smlouvě definujeme střednědobou a dlouhodobou vizi pro město - cílem práce Rady města pak bude jejich naplňování.

🎈Jednotlivé projekty budou delegovány na vybrané radní. Radní musí aktivně spolupracovat s odborníky z MÚ, a jsou to oni jako politici, kdo nese odpovědnost za zdárné dokončení projektů.

🎈Jednání zastupitelstva bude živě přenášeno na Youtube. Podklady budou stručně odprezentovány a promítnuty návštěvníkům/divákům z řad veřejnosti. Zveřejňovány budou ve strukturované a snadno dostupné formě na webu a dalších kanálech.

...

Hřiště u gymplu

Doprava

Doprava se týká doslova každého z nás - chodců, cyklistů a řidičů všech generací, prostě lidí. O to důležitější je dlouhodobě plánovaný a systematický přístup k jejímu rozvoji i regulaci. Tím to ale jen začíná…

JAKÉ KROKY V OBLASTI DOPRAVY PLÁNUJEME?

🎈Ve spolupráci s Ústeckým krajem budeme bojovat za dokončení silničního obchvatu města a nového mostu přes Labe.

🎈Zasadíme se o napojení terminálu VRT kvalitní veřejnou dopravou a cyklodopravou.

🎈Úzký prostor roudnických historických ulic nebudeme primárně upravovat pro automobilovou dopravu.

🎈 Zrovnoprávníme všechny druhy dopravy. Pěší doprava, včetně pohybu kočárků a invalidních vozíků, bude pro městské projekty primární.

...

Poděbradova

Bydlení

Jaká je strategie Akce R v oblasti bydlení?

🎈Kapacity pro bydlení budeme plánovat a vytvářet s dlouhodobým výhledem a systematicky.

🎈V první fázi budeme zahušťovat volné plochy (proluky) v majetku města, a dále hledat nové volné plochy pro bydlení.

🎈Ruku v ruce s tím budeme plánovat rozvoj okolní infrastruktury, občanskou vybavenost (školky, školy) a služby.

🎈Zásady pro výstavbu, které se vztahují na projekty soukromých investorů, budeme revidovat.

Rozvojová plocha

Kandidátka

Jsme tým profesionálů ve svých oborech. Každý se díváme na problémy Roudnice jinou optikou. Proto přinášíme nejlepší možná řešení.

Ing. Richard Červený

38 let, ředitel střední školy, spoluorganizátor Zažít Roudnici jinak

Mgr. Milan Děžinský

48 let, spisovatel, metodik jazykové školy, pedagog

Radka Černá

32 let, předsedkyně skateboardového klubu Roudnice n/L, fotografka, kameramanka

Vendula Pětníková

44 let, HR manažerka, lektorka a vedoucí skautského oddílu

Mgr. Michaela Šindrbalová

37 let, koordinátorka cizojazyčných služeb

Mgr. Helena Eichingerová

46 let, učitelka, trenérka, spoluorganizátorka akce Zažít Roudnici jinak

Alena Jampílková, DiS.

49 let, sociální pracovnice

Mgr. Dagmar Antošová

46 let, učitelka, zástupkyně ředitele gymnázia

PhDr. Lucie Lebdušková

41 let, psycholožka, lektorka

Jakub Vysoký

39 let, programátor, startupista, starosta Sokola, spoluorganizátor akce Zažít Roudnici jinak

Mgr. Adéla Kapalová Tesařová DiS.

42 let, zástupkyně ředitelky Charity Roudnice n. L.

Ing. Martina Imramovská, Ph.D.

37 let, autorizovaná krajinářská architektka

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.

43 let, vysokoškolský učitel, právník

Mgr. Tereza Svobodová

40 let, fyzioterapeutka, jednatelka

Filip Langweil

42 let, technik údržby, předseda a trenér BK Real Roudnice

Gita Spěváčková

58 let, majitelka, instruktorka fitness GiS

Mgr. Jaroslav Rážek

35 let, jednatel, majitel bistra

Bc. Štěpán Janda

44 let, živnostník

Ing. Martin Novotný

50 let, databázový analytik

Mgr. Ondřej Kysilka

38 let, stavbyvedoucí

Jaroslava Michalcová

57 let, provozovatelka cukrárny a kavárny

Blog

Školy a město

Město, ve kterém se dobře žije, poznáme především podle podílu mladých rodin, které v něm vychovávají své děti.

Veřejná venkovní sportoviště v Roudnici

Roudnice je sportovní město s řadou klubů a organizací. Ale co když si chceme zasportovat neorganizovaně? Kam si můžeme jít kopnout do míče, zaházet si na koš nebo pinknout přes síť?

"Veřejný prostor by měl především spojovat lidi"

"Veřejný prostor by měl především spojovat lidi," říká krajinářská architekta Martina Imramovská.

Rozhovor s Milanem na téma lesoparku Na Kolečku

Město před krátkou dobou podepsalo smlouvu s architektonickým ateliérem Land05 na projekt Lesopark Na Kolečku, který by měl být realizován v místě, kde je dnes pole u Kauflandu.

Co se nám podařilo

Řadu let se snažíme dělat z Roudnice lepší místo pro její obyvatele a daří se nám to. Příkladem budiž:

Lesopark Na Kolečku

Ve spolupráci s vedením města jsme protlačili ideu Milana Děžinského na propojení Podlusk a Hracholusk parkem. Nyní jsme ve fázi, kdy se zhotovuje projektová dokumentace, na jejíž realizaci chceme v budoucnu pracovat.

Skatepark

Skatepark v Roudnici je skoro 30letý sen mnoha skejťáků. Až díky Akci R, jmenovitě Radce Černé, má skatepark reálné obrysy. Našli jsme vhodné umístění v rámci lesoparku Na Kolečku a nyní má město projektovou dokumentaci připravenou. Dokonce i rozpočet města již 2x na realizaci skateparku myslel. Kopat v zemi se ale bohužel ještě nezačalo. S Akcí R se to ale změní.

Detaily a koncepce

Iniciovali jsme vznik Pravidel pro výstavbu ve městě, navrhli jsme zastřešení dětských pískovišť na hřištích, prosadili přechod v Neklanově ulici, vypracovali dokument o možných příjmech města, včetně dotačních příležitostí, podpořili Koncepci dopravy...

Kontakt

Neváhejte se na nás obrátit s čímkoliv ohledně naší činnosti nebo s návrhy, na které bychom se měli podívat.

Kde sídlíme

413 01 Roudnice nad Labem

Telefon

+420 723 829 267 (R. Červený)

Moment...
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme