Školy a veřejná sportoviště

Kvalitní školy a dostatek příležitostí pro aktivní trávení volného času. I podle toho se pozná město, kde se dobře žije. A i v těchto oblastech je v Roudnici stále co zlepšovat.

🎈Obnovíme samostatný Odbor školství, kultury a sportu (OŠKaS), a zajistíme jeho kvalitní metodické vedení.

🎈Kapacitu školek a škol budeme plánovat podle Městu dostupných socio-demografických dat.

🎈Kromě kapacity budeme řešit také kvalitu vzdělávací nabídky v Roudnici.

🎈Budeme aktivně vytvářet příležitosti pro pravidelnou komunikaci Města se školskými příspěvkovými organizacemi.

🎈Zároveň vytvoříme platformu pro jejich vzájemnou spolupráci a sdílení dobré praxe.

...


🎈Podpoříme ředitele škol v zavádění trendů jako je výuka digitálních dovedností, mediální gramotnost, kritické myšlení, apod.

🎈Budeme pracovat na vybudování jídelny a družiny u ZŠ na Bezděkově. Necháme zhotovit projektovou dokumentaci na dostavbu školy.

🎈Revitalizujeme venkovní hřiště v majetku Města, veřejnost musí mít dostatek příležitostí k pohybu - bezplatně.

🎈Zároveň přizveme obyvatele v místech, kde se tato hřiště nacházejí, k diskuzi o tom, k jakému účelu by měla být využita (míčové hry, work-out, dráha pro odrážedla a koloběžky, atd.)

🎈Zpřístupníme hřiště u škol, která mimo vyučování nikdo nevyužívá, sportující veřejnosti . Vstup na ně bude umožněn např. přes kartu rezidenta dané části města, a za dohledu kamer MP.