Bydlení

Jaká je strategie Akce R v oblasti bydlení?

🎈Kapacity pro bydlení budeme plánovat a vytvářet s dlouhodobým výhledem a systematicky.

🎈V první fázi budeme zahušťovat volné plochy (proluky) v majetku města, a dále hledat nové volné plochy pro bydlení.

🎈Ruku v ruce s tím budeme plánovat rozvoj okolní infrastruktury, občanskou vybavenost (školky, školy) a služby.

🎈Zásady pro výstavbu, které se vztahují na projekty soukromých investorů, budeme revidovat.


🎈Účel Zásad pro výstavbu přinést městu prostředky na zbudování výše uvedené infrastruktury zachováme. Nová výstavba je pro rozvoj města potřebná, nesmí ale snížit kvalitu života stávajících obyvatel.

🎈Aplikace Zásad by neměla být plošná (bytové vs. komerční prostory). Cílem není výstavbu bytů prodražovat nebo dokonce blokovat, ale motivovat developery realizovat stavby s ohledem na stávající obyvatele, okolí budovy, životní prostředí.

🎈Revize Zásad bude probíhat periodicky, s přispěním externích odborníků z oboru a s ohledem na příklady dobré praxe z jiných měst.

🎈Je nutné také pravidelně aktualizovat územní studii ploch vhodných pro výstavbu.

🎈Bytový fond města chceme spravovat a rozvíjet tak, aby byly byty k dispozici pro důležité profese (učitelé, lékaři, atd.)

🎈Podpoříme výstavbu bytů v podobě baugruppe.