Ulice a náměstí

🎈Revitalizujeme nejdůležitější náměstí a ulice. Cesta z Podlusk přes historické centrum až na Bezděkov musí být pro pěší, cyklisty, kočárky, a zejména pak osoby s pohybovým omezením bezpečná a pohodlná.

🎈Opravíme Husovo a Karlovo náměstí. Vytrháme patníky, které je hyzdí a řidiče štvou, a dáme dohromady dlažbu.

🎈Náměstí (nejen ta dvě hlavní) by měla být místem setkávání, kde se lidé mohou zdržet, popovídat si, posadit se se zmrzlinou nebo kávou. Vytvoříme proto veřejná místa, která toto umožní.

🎈Chceme řešit situaci, kdy náměstí v centru města až příliš připomínají parkoviště. Vytvořit kapacity pro celodenní parkování v blízkosti náměstí, na náměstích zavést časově omezené zóny pro zastavení u obchodů a provozoven.

🎈Zajistíme častější úklid ulic, zlepšíme údržbu městského majetku, tzn. i ulic a náměstí.

...


🎈Vyspělé město se pozná podle toho, jak se stará o svůj majetek - lavičky, koše, atd. - a my chceme v takovém městě žít.

🎈Sjednotíme vzhled městského mobiliáře.

🎈Instalujeme koše na psí exkrementy - na nábřeží, v centru, na sídlišti - zkrátka všude, kde chybí.

🎈Postupně opravíme budovy v majetku města - ZUŠ v Dr. Slavíka, bývalou družinu 1. ZŠ, atd.

🎈Ulice chceme upravovat a budovat tak, aby se na nich mohli bezpečně a komfortně pohybovat chodci i cyklisté, děti i senioři, rodiče s kočárky i osoby s pohybovým omezením.

🎈Kde to lze, zasadíme trvalkové záhony, které sníží prašnost i teplotu v letních měsících. Uděláme vše pro to, aby bylo v ulicích více stromů.

🎈Vypracujeme plán s vizí postupné revitalizace Sídliště Hracholusky.