Doprava

Doprava se týká doslova každého z nás - chodců, cyklistů a řidičů všech generací, prostě lidí. O to důležitější je dlouhodobě plánovaný a systematický přístup k jejímu rozvoji i regulaci. Tím to ale jen začíná…

JAKÉ KROKY V OBLASTI DOPRAVY PLÁNUJEME?

🎈Ve spolupráci s Ústeckým krajem budeme bojovat za dokončení silničního obchvatu města a nového mostu přes Labe.

🎈Zasadíme se o napojení terminálu VRT kvalitní veřejnou dopravou a cyklodopravou.

🎈Úzký prostor roudnických historických ulic nebudeme primárně upravovat pro automobilovou dopravu.

🎈 Zrovnoprávníme všechny druhy dopravy. Pěší doprava, včetně pohybu kočárků a invalidních vozíků, bude pro městské projekty primární.

...


🎈 Bezpečná cesta do školy musí být prioritou. Bezpečnost pohybu chodců podpoříme důslednou přítomností strážníků MP na přechodech v ranní špičce. Zvážíme instalaci semaforů a jiných opatření pro zvýšení bezpečnosti při přecházení.

🎈 Budeme si všímat detailů, které podpoří bezpečnější, pohodlnější a efektivnější pohyb po městě, např. nájezdy na chodníky pro kočárky či invalidní vozíky, povrchy chodníků, chybějící vodorovné značení.

🎈 Vybudujeme přechody pro chodce tam, kde chybí (konec mostu, Třebízského, Prokopova, Poděbradova, nám. Jana z Dražic, 9. května x Chavlínská, apod.).

🎈 Dobudujeme chybějící chodníky (např. Třebízského, Prokopova, Jeronýmova, mezi Benzinou a hřbitovem), a opravíme ty, které jsou ve špatném stavu (V Úvoze, Kanárkov, Řipská v části nad Mevou).

🎈 Postupně budeme budovat základní síť cykloopatření tak, aby se dalo bezpečně dostat z jednoho konce města na druhý. Umístíme kvalitní cyklostojany do ulic, náměstí i k institucím (školy, úřady). Zapojíme město do akce Do práce na kole a i do jiných akcí na podporu aktivní městské mobility.

🎈 Zavedeme bikesharing elektrokol, kterým propojíme i okolní obce a města, výhledově až Štětí.

🎈 Připravíme parkovací politiku pro celé území města.

🎈 Uděláme kroky ke stavbě lávky pro pěší a cyklisty přes Labe. Financování budeme hledat v příslušných dotačních titulech.

🎈 Budeme pracovat na propojení Roudnice a nejbližších obcí cyklostezkami (Kleneč, Račiněves, Chvalín, Krabčice…). Tím nabídneme tamním obyvatelům alternativu k dojížďce autem do Roudnice.

🎈Zefektivníme městskou autobusovou dopravu, využijeme integraci s Dopravou ústeckého kraje, budeme aktivně informovat občany o možnostech využití “zelených autobusů” pro dojížďku na vlak, nákup, do centra.

🎈 Instalujeme chytré autobusové zastávky s e-inkovými infotabulemi. Informace budou dostupné i v městské mobilní aplikaci.