Parky, zeleň, dětská hřiště

🎈Vytvoříme pozici městského architekta - krajináře. Veřejný prostor chceme plánovat systematicky, udržitelně, s estetickou hodnotou.

🎈Zlepšíme údržbu zeleně ve městě. Rozšíříme na údržbu méně náročně trvalkové záhony.

🎈Dešťová voda pro nás bude důležitým zdrojem pro zálivku.

🎈Stromy budeme vysazovat do ulic.

🎈Parky musí být pravidelně udržované prostory bezpečné pro pohyb všech obyvatel bez ohledu na denní dobu.

🎈Chceme parky, kde se lidé mohou posadit na kvalitní lavičce, zdržet se tu na piknik, zahrát si petanque, šachy, zacvičit si jógu (např. u rozhledny, Zámecké zahrady, Horův, Tyršův, Hluboký park).

...


🎈V městských parcích nesmí chybět (esteticky integrované) toalety, odpadkové koše a koše na psí exkrementy . Pro ty hojně navštěvované, jako je Horův nebo Zámecký park, zajistíme možnost sezónního občerstvení (např. ve formě pop-up café).

🎈V návaznosti na Lesopark a skatepark Na kolečku (projekt iniciovaný naším Milanem Děžinským) vybudujeme pumptrack, hřiště na discgolf a parkourové hřiště.

🎈Na dětských hřištích doplníme zastínění, rozšíříme mobiliář (hřiště není jen houpačka a skluzavka!) a doplníme vzdělávací prvky.

🎈Každý rok zrekonstruujeme nebo vybudujeme minimálně jedno dětské hřiště do podoby 21. století.

🎈Toalety, sociální zázemí a pítka by neměla chybět ani na dětských hřištích, která jsou vzdálená od obytných zón.

🎈V dialogu s veřejností vytipujeme hřiště či prostranství, kde vybudujeme vodní prvky pro ochlazení v parném létě. Necháme zhotovit projektovou dokumentaci a zajistíme zdroj financování.

🎈Podpoříme vznik a údržbu komunitních zahrad ve městě.

🎈Podél labské cyklostezky směrem na Dobříň vybudujeme mlatovou pěšinu pro pohodlnější běh i chůzi.

🎈U Labe také povětšinou zcela chybí, případně jsou v dezolátním stavu, odpadkové koše a lavičky. Zároveň zde nejsou koše na psí exkrementy. To napravíme.

🎈Budeme jednat s Povodím Labe o tom, jak řešit bezpečnost na cyklostezce. V úseku od mostu k “malému Labíčku” zcela chybí bariéra mezi stezkou a řekou. Zároveň v místech, kde je zvýšený výskyt lidí (Marina, Bistro Nábřežní), není nijak omezena rychlost projíždějících cyklistů, a ne všichni zde automaticky zpomalí.

🎈Město by se mělo aktivněji snažit komunikovat s Povodím Labe o využití plochy Ostrova - stále jsme přesvědčeni, že je škoda, aby na něj veřejnost nemohla vstupovat!