Město 21. století

Jak si Akce R představuje Roudnici v období po zářijových volbách? Jako MĚSTO PRO 21.STOLETÍ! 🚀 Město EFEKTIVNĚ ŘÍZENÉ, OTEVŘENĚ KOMUNIKUJICÍ a PODPORUJÍCÍ OBČANSKOU INICIATIVU a INOVACE.

🎈Chceme naprostou otevřenost a transparentnost v řízení města, jasně definovanou odpovědnost radních za projekty, a účast zastupitelů.

🎈V koaliční smlouvě definujeme střednědobou a dlouhodobou vizi pro město - cílem práce Rady města pak bude jejich naplňování.

🎈Jednotlivé projekty budou delegovány na vybrané radní. Radní musí aktivně spolupracovat s odborníky z MÚ, a jsou to oni jako politici, kdo nese odpovědnost za zdárné dokončení projektů.

🎈Jednání zastupitelstva bude živě přenášeno na Youtube. Podklady budou stručně odprezentovány a promítnuty návštěvníkům/divákům z řad veřejnosti. Zveřejňovány budou ve strukturované a snadno dostupné formě na webu a dalších kanálech.

...


🎈Rozpočet města bude k dispozici v rozklikávací podobě na přehledném a uživatelsky přívětivém webu.

🎈Zavedeme participativní rozpočtování, kdy město vyhradí prostředky (např. 1 mil. Kč/rok), občané podávají své návrhy na projekty, a následně hlasují pro ty, které se mají realizovat.

🎈Rozdělování dotací města učiníme transparentnější - zavedeme

hodnotící systém s danými kritérii a způsobem vyhodnocení.

🎈Výběrová řízení na dodavatele projektů a služeb pro město (např.

údržba zeleně), musí být definována tak, aby cena nebyla vždy

klíčovým hodnotícím kritériem.

🎈Systematickou prací v návaznosti na dotační možnosti přivedeme do města více peněz na potřebné projekty (je nutné mít je v určitě fázi připravenosti, aktivně sledovat dotační příležitosti).

🎈Na maximum využijeme prostředí národního Portálu veřejné správy pro vyřizování životních událostí i ve vztahu k městu.

🎈Při správě a rozvoji majetku města budeme vypisovat architektonické soutěže. Městský architekt dostane větší prostor. Na tuto pozici vypíšeme otevřené výběrové řízení.

🎈Při realizaci projektů budeme dbát na jejich udržitelnost a snažit se minimalizovat jejich dopad na životní prostředí (zelené střechy, využití dešťové vody, alternativní zdroje energie, atd.)

🎈Veřejný prostor má mít jednotný vizuální styl. Vypracujeme manuál pro tvorbu reklamy a označení provozoven, budeme motivovat podnikatele k jeho přijetí (soutěží či dotačním titulem).

🎈Roudnice je metropole pod Řípem - vytvoříme propagační a PR

materiály města odpovídající 21.století.

🎈Obecní zpravodaj nemá být permanentní kampaní aktuálního vedení. Roudnické noviny musí mít vyvážený obsah a formu odpovídající době.

🎈Facebookový účet města má sloužit k intenzivní komunikaci o jeho tématech - s občany a mezi nimi (dnes toto suplují neoficiální Fb skupiny).

🎈Do dialogu přizveme i mladší generace, které městský rozhlas, televize MIS, Roudnické noviny a Facebook zcela míjí - např. na Instagramu.

🎈Zorganizujeme pravidelná setkání vedení města s různými zájmovými skupinami (senioři, rodiče na RD, lidé s handicapem, podnikatelé, atd.) o tom, jaké jsou jejich potřeby v souvislosti s životem a fungováním ve městě.

🎈Aktivně podpoříme spolupráci a vzájemnou komunikaci místních organizací, klubů a spolků.

🎈Zorganizujeme pravidelnou taxi dopravu pro seniory jako pohodlnější alternativu k MHD (např. k lékaři či do obchodů).

🎈Budeme aktivně vyhledávat projekty sdílené ekonomiky vhodné pro Roudnici a její občany. O jejich podpoře budeme jednat s místními firmami. Již jsme navázali kontakt s poskytovatelem elektrokol Nextbike.